Kultursjef
Jan Magnus Åkerøy Holandsjø
951 89 815
jan.magnus.holandsjo@alstahaug.kommune.no

Konsulent marked/info/billetter/kiosk/kino
Trine Mathisen Vassvik
952 78 329
trine.mathisen.vassvik@alstahaug.kommune.no

Konsulent booking storsal/scene
Beate Kristin Skogsholm
415 22 345
beate.kristin.skogsholm@alstahaug.kommune.no

Konsulent allmenn kultur
Johanne Markvoll
975 41 614
johanne.markvoll@alstahaug.kommune.no

Leder badeanlegg
Odd Einar Lorentzen
909 85 003
odd.einar.lorentzen@alstahaug.kommune.no

Driftstekniker bygg/teknisk utstyr sal og scene
Håvard Husmo
951 52 594
havard.husmo@alstahaug.kommune.no

Biblioteksjef
Britt Olsbyengen
957 80 719
britt.olsbyengen@alstahaug.kommune.no

Alstahaug frivilligsentral
Lars Evan Lauritzen
918 26 937
lars.evan.lauritzen@alstahaug.kommune.no

Ungdomstjenesten
Inride Corneliussen
912 48 878
inride.corneliussen@alstahaug.kommune.no

Utleie haller og gymsaler
Sverre Rattsø
480 45 628
sverre.rattso@alstahaug.kommune.no

Kulturskolen for AlLe, rektor
Anne Sofie Mentzen
971 19 916
anne.sofie.mentzen@alstahaug.kommune.no