Kulturbadet Galleri ønsker velkommen til utstillingsåpning torsdag 7. oktober kl. 19:00, for Inge Ove Tysnes sin nyeste utstilling: «Gammelt folk».
 
For mange er Inge Ove Tysnes kjent for sine portretter av helgelandsnaturen. Nå presenterer han 160 portretter i Kulturbadet Galleri. Portretter av folk med tilknytting til Sandnessjøen og Alstahaug. Folk fra cirka hans egen alder og oppover. Derav tittelen på utstillingen: "Gammelt folk".
 
"Det startet i 2018 da jeg begynte å samle opplysninger om gammel bebyggelse gjengitt på bilder på Sandnes i Sandnessjøen. Snakket med folk i bygda og samtidig fotograferte dem i svart/kvitt. Og så ballet det på seg. Jeg tenkte at om 120 år så skal ikke de som lever da sitte og spekulere på hvem som er på gamle bilder. Flest mulig av dagens eldre må inn i et digitalt arkiv. Som sagt så gjort, så langt. Jeg har antagelig bare fanget en tiendedel av dagens pensjonister i kommunen på bilder", sier Inge Ove Tysnes.

Blant annet Bertold Brecht skal ha sagt at et menneske er ikke død, før ingen aldri mer tenker på vedkommende. Inge Ove Tysnes går litt videre og sier at et menneske er ikke glemt før vi ikke lenger har bilde av personen.

På veggene i galleriet er 114 portretter å se, mens rundt 50 går i program på storskjerm.

"Litt av ideen med å fotografere gammelt folk er at det er slik vi vil huske dem. Ikke slik de framstår på konfirmasjonsbilder, men slik vi husker dem som godt voksne."
 
Utstillingen og prosjektet er støttet av Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisens stiftelse.
 
"Gammelt folk" er en salgsutstilling. Den står perioden 7. oktober – 20. november, 2021.
 
Foto: Inge Ove Tysnes - "Sjølportrett"