Låneregler

Alle kan låne bøker og andre medier gratis. Brudd på bibliotekets lånereglement kan føre til tap av låneretten.

Lånekort

Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson. Bare personer over 15 år kan registrere e-post adresse. Lånekort eller legitimasjon skal tas med ved lån. Låneren må umiddelbart melde fra til biblioteket ved: - Adresseforandring - Endring/ opphør av e-post adresse - Tap av lånekort Nytt kort skrives ut i henhold til gjeldende gebyrsatser.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Unntak: språkkurs: 2 måneder, DVD: 1 uke. Et lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Unntak: språkkurs kan ikke fornyes. Dersom lånetiden ikke overholdes, påløper purregebyr etter vedtatte satser. I spesielle tilfeller kan utvidet lånetid avtales.

Ansvar

Lånekortet er personlig, og låner er ansvarlig for alt som lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på avspillingsutstyr.

Reservering

Utlånt materiale kan reserveres. Lån fra andre bibliotek Bøker, artikler og mikrofilmer som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek. Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk og muligheter for fornyelse.

Særlige regler

Video lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av video følger filmens anbefaling.

Gebyrer

Nytt lånekort kr. 25.-

1. purrebrev kr. 20,-

2. purrebrev kr. 40,-

STØRRELSE PÅ ERSTATNINGSKRAV

Faglitteratur kr. 500,-

Skjønnlitteratur kr. 350,-

Barnebøker kr. 250,-

Tegneserier kr. 100,-

Video og DVD kr. 400,-

Mikrofilm kr. 500,-

Språkkurs kr. 800-

Lydbøker, barn kr. 400,-

Lydbøker, voksne kr. 500,-

Lydbøker, utenlandske kr. 500,-

Lydbøker, enkeltkassetter og Cd-plater kr. 120,-

Tidsskrifter kr. 75,-

Musikk CD kr. 200,-

CD-rom kr. 300,-