Tjenester og tilbud

Fjernlån

De fleste fag- og folkebibliotekene i Norge er med i et nasjonalt samarbeid der man låner bøker fra hverandre. Dette foregår uten kostnader for låneren. På den måten kan biblioteket låne inn bøker som ikke finnes i egen samling. Tilbudet til brukerne vil da bli større og vi kan yte bedre service. Når det gjelder film er tilbudet om fjernlån mer begrenset. Ikke alle bibliotek fjernlåner filmene sine. Eierbiblioteket bestemmer lånetiden og om man kan fornye lånet. Det er derfor ingen selvfølge at innlånte bøker kan fornyes. Biblioteket sender bøker tilbake til eierbiblioteket uten omkostninger for deg.

Bøker og annet materiale som tilhører høyskole- og universitetsbibliotek, og som ikke er bestilt og lånt gjennom Kulturbadet bibliotek, vil ikke bli sendt tilbake på vår bekostning. Dette gjelder ikke bøker som tilhører folkebibliotek  i Norge.

 

Datahjelp

Hvis du trenger hjelp eller veiledning til bruk av data i biblioteket, henvend deg i skranken så hjelper vi deg!

 

Kopiering, printing, og skanning

Utskrift kan gjøres fra bibliotekets datamaskiner, for kr. 5,- pr. side.
Skal du kopiere eller skanne, henvend deg i skranken. Kopiering er kr. 5,- pr. side.