Utstillingsplass i Kulturbadet Galleri

Kulturbadet Galleri i Sandnessjøen er et sentralt visningssted for visuell kunst på Helgeland.

 

Kulturbadet Galleri tar i mot søknader om utstillingsplass to ganger i året.

Søknadsfrister:

Høsten 2023: 1. september 2022

Våren 2024: 1. mars 2023

 

Søknaden må inneholde: 

  • Prosjektskisse 
  • Bilder som er representative for arbeidet dersom en har dette. Ved søknad sendt på e-post må bildene være i JPEG-format. 
  • Presentasjon av kunstner/kunstnere med CV 
  • Det er også ønskelig med bilder og beskrivelse av tidligere utstillinger dersom en har dette. 

Søknaden sendes på mail til kulturbadet@alstahaug.kommune.no. Merk emnefeltet med «Søknad til Kulturbadet Galleri».

Søknaden kan også sendes i posten til: Kulturbadet, boks 1006, 8805 Sandnessjøen. Merk konvolutten med «Søknad til Kulturbadet Galleri».