Utstillingsplass i Kulturbadet Galleri

Kulturbadet Galleri i Sandnessjøen er et sentralt visningssted for visuell kunst på Helgeland.

Kulturbadet Galleri tar i mot søknader om utstillingsplass to ganger i året.

Søknadsfrister:

Våren 2022: 1. mars 2021

Høsten 2022: 1. september 2021

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektskisse
  • Bilder som er representative for arbeidet dersom en har dette. Ved søknad sendt på e-post må bildene være i JPEG-format.
  • Presentasjon av kunstner/kunstnere med CV
  • Det er også ønskelig med bilder og beskrivelse av tidligere utstillinger dersom en har dette.

Søknaden sendes på mail til kulturbadet@alstahaug.kommune.no. Merk emnefeltet med «Søknad til Kulturbadet Galleri».

Søknaden kan også sendes i posten til: Kulturbadet, boks 1006, 8805 Sandnessjøen. Merk konvolutten med «Søknad til Kulturbadet Galleri».